Tổng kết đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa

21/11/2021
   Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2021, tại Phòng họp trụ sở HĐND-UBND huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức tổng kết đoàn giám sát chuyên đề “về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn huyện theo quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai”. Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Ksor Tin - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Phú Túc,  Phú Cần, Chư Rcăm, Ia RSươm. Đồng chí Nay Quyên – Huyện Ủy viên,  Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
fsdafs.jpg

   Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự buổi họp tổng kết đã được nghe đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo  kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn huyện (theo quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai). Kết quả giám sát cho thấy, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng theo quy định của UBND tỉnh Gia Lai đã được UBND huyện Krông Pa chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời, hiệu quả.  Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021, UBND huyện đã tiếp nhận 1.087  hồ sơ  của người lao động tại 13/14 xã, thị trấn (trừ  xã Krông Năng) đề nghị cấp kinh phí cho các đối tượng trong danh sách đủ điều kiện hỗ trợ theo quyết định 441 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra rà soát, UBND huyện đã ban hành 15 quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 1.062 lao động không có giao kết hợp đồng  là người bán hàng rong, buôn bán nhỏ, lái xe, phụ xe, thợ cắt tóc ... với tổng kinh phí 1.593.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm chín mươi ba triệu đồng); Thu hồi kinh phí 07 trường hợp thuộc nhóm đối tượng hộ kinh doanh đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ; Loại 03 trường hợp không đúng đối tượng thuộc chính sách hỗ trợ; Yêu cầu các xã, thị trấn kiểm tra, xác minh bổ sung thông tin  người lao động 15 trường hợp đã kê khai để hưởng chính sách hỗ trợ.
   Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội huyện đã  tham gia đóng góp những ý kiến về tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện chế độ chính sách theo quyết định 441 tại các xã, thị trấn, qua đó kiến nghị đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện có kiến nghị, đề xuất  đến UBND tỉnh về việc xem xét bổ sung, mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ cho một số lao động làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: câu lạc  bộ thể thao, phòng tập gym, bi-a, rửa xe ...
   Kết luận buổi tổng kết giám sát, đồng chí Nay Quyên thay mặt đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo giám sát và sớm ban hành báo cáo để UBND huyện và các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng Covid 19 theo quyết định 441 của UBND tỉnh trong năm 2021.

KHÁNH NGUYỄN