Đồng chí Mai Xuân Tuân- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại buôn H’Dreh, xã Ia Dreh

15/11/2022
          Sáng ngày 15/11/2022, đồng chí Mai Xuân Tuân- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại buôn H’Dreh, xã Ia Dreh. Tham dự ngày hội, còn có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các hội, đoàn thể và người dân buôn H’Dreh.
          Buôn H’Dreh có 193 hộ dân với 1.046 nhân khẩu, trong đó 185 hộ là người dân tộc thiểu số, 40 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo. Thời gian qua, Cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được triển khai sâu rộng, đã mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo thôn, buôn, tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Ban Công tác Mặt trận buôn H’Dreh đã phát động phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả 05 nội dung Cuộc vận động gồm: (1) Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; (2) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; (3) Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quang môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; (4) Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; (5) Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng các hoạt động hội, đoàn thể.
          Ngày hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Dịp này, buôn H’Dreh được Ủy ban nhân dân xã Ia Dreh công nhận 149 gia đình văn hóa, tặng giấy khen cho 15 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu.
LIÊN LIÊN