BÍ THƯ HUYỆN ỦY ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

30/07/2021
Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2021, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021), đồng chí Tô Văn Chánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tới thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy.
BT-TVC.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện ủy đến thăm và tặng hoa Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
   Tại buổi đến thăm và chúc mừng ngành Tuyên giáo, đồng chí Tô Văn Chánh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã cùng toàn thể cán bộ, công chức, người làm công tác Tuyên giáo ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo của Đảng.
   Cách đây 91 năm, ngày 01 tháng 8 năm 1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8”; bắt đầu từ ngày 01 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc. Ngày 01 tháng 8 trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh giá một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng.
   Từ đó đến nay, ngành Tuyên giáo không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng. Với phương châm “chủ động, nhạy bén, thuyết phục”, “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “hướng mạnh về cơ sở”, “toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước trong các thời kỳ cách mạng.
   Những năm qua, ngành Tuyên giáo của huyện Krông Pa đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ qua các thời kỳ cách mạng.
   Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy gửi lời chúc mừng, chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo vào thành tích chung của Huyện trong thời gian qua.
   Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cũng như đội ngũ làm công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tích cực, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng giao phó. Trong đó cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
   Một là, tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ, địa phương.
   Hai là, chủ động triển khai công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội, chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin; tham mưu cho cấp ủy các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
   Ba là, đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
  Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biện soạn lịch sử Đảng bộ, tuyên truyền và giáo dục lịch sử truyền thống, đạo đức cách mạng cho Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ.
Với những cống hiến vẻ vang và thành tựu của chặng đường lịch sử đã qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng các đồng chí sẽ kế tục xứng đáng sứ mệnh lịch sử, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.
   Thay mặt tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Mai Xuân Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cảm ơn sự quan tâm, động viên, chúc mừng của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và các ban, ngành. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, những gợi mở của đồng chí Bí thư Huyện ủy để chỉ đạo tổ chức thực hiện với tinh thần nỗ lực cao nhất, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.
Văn phòng Huyện ủy