Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên nòng cốt cấp ủy cơ sở Đảng

31/08/2023
Sáng ngày 29/8/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên nòng cốt cấp ủy cơ sở Đảng năm 2023.
LBDCBNCBTG.jpg
Toàn cảnh của Lớp bồi dường nghiệp vụ tuyên truyền viên nòng cốt cấp ủy cơ sở đảng
Thực hiện Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 31/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên nòng cốt cấp ủy cơ sở đảng và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên nòng cốt cấp ủy cơ sở đảng đến hơn 300 đồng chí tuyên truyền viên trên địa bàn huyện.
Dự và phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên nòng cốt cấp ủy cơ sở Đảng năm 2023 có đồng chí Mai Xuân Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng hơn 300 cán bộ là tuyên truyền viên nòng cốt của các Đảng ủy xã, thị trấn.
ĐCMXTPB.jpg
Đồng chí Mai Xuân Tuân, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mai Xuân Tuân khẳng định, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn quan tâm, chú trọng nhằm phát huy có hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở nói riêng và công tác tuyên giáo nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên nhằm trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở trong công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.
Lớp bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày với năm chuyên đề, bao gồm: Chuyên đề 1: Một số vấn đề chung về công tác tuyên truyền miệng và công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; Chuyên đề 2: Kỹ năng chuẩn bị và thực hiện một buổi tuyên truyền miệng ở cơ sở; Chuyên đề 3: Kỹ năng nhận diện và xử lý thông tin sai sự thật, “tình huống có vấn đề” ở cơ sở. Chuyên đề 4: Công tác tuyên truyền, cổ động, vận động quần chúng ở cơ sở. Chuyên đề 5: Kỹ năng, phương pháp nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội ở cơ sở.
Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần cung cấp, bổ sung và cập nhật những kiến thức mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở. Đồng thời, giúp đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở trên địa bàn huyện vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
NGUYỄN LIÊN