Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

15/11/2022
          Ngày 10/11/2022, đồng chí Kpă Ngun- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 tại Hội trường 02/9 thành phố Pleiku.
BCĐ35.png
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, hoạt động Ban Chỉ đạo 35
         Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh nhấn mạnh mục đích, tầm quan trọng của Hội nghị. Thông qua Hội nghị này các đồng chí dự Hội nghị được trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhận diện âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
          Hội nghị đã được Báo cáo viên cấp tỉnh và Báo cáo viên thuộc Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86, Bộ quốc phòng triển khai các chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường quản lý đối với báo chí để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tăng cường công tác quản lý Nhàn nước về thông tin trên không gian mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
LIÊN LIÊN