Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; ...

Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện krông Pa năm 2022.

23/03/2022

   Ngày 05/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2022.

PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THI  TÌM HIỂU LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015

PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015

19/09/2019

   Nhằm phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đến với đông đảo cán bộ, hôi viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn xã.

PHỐI HỢP TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN

PHỐI HỢP TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN

15/09/2019

  Thực hiện Kế hoạch của Trung tâm học tập cộng đồng xã Iar Mok về việc tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Iar Mok. Ngày 12/9/2019 tại hội tường Ủy ban nhân dân xã Iar Mok...

Default news teaser image

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NHÂN DÂN

22/04/2019

    Krông Pa là huyện vùng xa của tỉnh Gia Lai với diện tích tự nhiên 162.366,18ha, dân số khoảng 90.000 người, trong đó có 69% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số; huyện có 13 xã và 01 thị trấn, trong đó có 10 xã...

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒN...

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

10/04/2019

    Thực hiện Kế hoạch số  12/KH-STP ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Ngày 09/4/2019 tại...