Điểm nhóm Tin Lành truyền giảng Phúc Âm buôn Toát, xã Ia Rrươm, huyện Krông Pa tổ chức đón nhận người bỏ “Tin Lành Đề ga “

01/09/2022
      Tối 31/8/2022 dưới sự chứng kiến của chính quyền xã Ia Rsươm, Điểm nhóm Tin lành truyền giảng Phúc Âm buôn Toát, xã Ia Rsươm đã tổ chức buổi lễ đón nhận người theo “Tin Lành Đề ga”  về tôn giáo thuần túy đối với Ksor Duy – sinh năm 1984 tên thường gọi là Ama Rbuôn tại buôn Toát.
72770db1f21837466e09.jpg
Hình ảnh: anh Ksor Duy tại buổi lễ
      Tại buổi lễ, ông Ksor Nin-Trưởng điểm nhóm thay mặt các tín đồ buôn Toát gửi lời chúc mừng đến anh Ksor Duy đã thức tỉnh từ bỏ tà đạo “Tin lành Đề ga” quay về để đến với Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Tin lành truyền giảng Phúc Âm. Ông Ksor Nin mong rằng, anh Ksor Duy sẽ chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật, của chính quyền địa phương cũng như những quy định của của giáo lý, giáo luật hệ phái Tin Lành truyền giảng Phúc Âm, chú tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng buôn làng phát triển và bình yên.  Anh Ksor Duy cũng đã hứa với toàn thể tín đồ trong điểm nhóm, chính quyền xã Ia Rsươm và bà con buôn Toát từ nay sẽ đoạn tuyệt với cái gọi là “Tin lành Đề ga” để trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy là Tin lành truyền giảng Phúc Âm. Thực hiện nghiêm các quy định của điểm nhóm cũng như của buôn, của xã. Ksor Duy cũng mong những ai đã lầm lỡ thì hãy quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy qua đó sửa chữa lỗi lầm bằng những hành động, việc làm giúp quê hương phát triển.
      Trước đó, Ksor Duy là một trong những đối tượng cốt cán của cái gọi là “Tin lành Đề ga”  ở xã Ia RSươm.
HOÀNG SỸ THUẬT - PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN