Công an huyện Krông Pa tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách năm 2023.

09/08/2023
Thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật. Giải quyết, xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc góp phần xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ ngày 07 đến 12-8, Công an huyện Krông Pa tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho 77 đồng chí Công an viên bán chuyên trách tại địa bàn 14 xã, thị trấn.
25eac8deb16662383b77.jpg
Toàn cảnh của lớp tập huấn
Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo gây phức tạp an ninh trật tự; công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác bảo vệ hiện trường; công tác hỗ trợ điều tra; nhận biết ma túy, tác hại của ma túy và cách phòng-chống tội phạm ma túy trên địa bàn; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở; những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và những văn bản liên quan; công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.
0dbfda90a32870762939.jpg
Hình ảnh: báo cáo viên Công an huyện tại lớp tập huấn
Ngoài ra, học viên còn được huấn luyện một số động tác cơ bản về điều lệnh Công an nhân dân; thực hành sử dụng công cụ hỗ trợ và cấp giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an bán chuyên trách.
Việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ là nhằm giúp cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện Krông Pa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
VĂN CHI