Cụm số 5 tổ chức Bế mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2022

02/06/2022
      Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CHL, ngày 01/4/2022 của Cụm huấn luyện số 05 về huấn luyện cho lực lượng Dân quân cơ động và Kế hoạch số 05/KH-CHL, ngày 01/4/2022 của Cụm huấn luyện số 05 về huấn luyện Dân quân tại chỗ cho Lực lượng dân quân của 02 xã Đất Bằng và Ia Mlah.
20220528_154806(0).jpg
Toàn cảnh Bế mạc đợt huấn luyện
      Từ ngày 23 tháng 5 năm 2022 đến ngày 28 tháng 5 năm 2022 tại xã Ia Mlah, Cụm huấn luyện số 05 đã tổ chức huấn luyện cho Lực lượng dân quân cơ động và Dân quân tại chỗ từ năm thứ 2 đến năm thứ 4, tham gia huấn luyện có 58/66 chiến sĩ dân quân của 02 xã được triệu tập.
IMG_20220531_152134.jpg
Hình ảnh: Các chiến sỹ làm công tác dân vận tại một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
      Trong thời gian 06 ngày tham gia huấn luyện, các chiến sĩ dân quân được trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị và một số bài giảng về quân sự do các đồng chí Chính trị viên và các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự của 02 xã truyền đạt, đồng thời trong đợt huấn luyện các chiến sĩ cũng đã dành 01 buổi để làm công tác dân vận với việc tham gia giúp 01 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trồng mỳ và 01 gia đình Quân nhân tại ngũ làm cỏ mía, với quân số tham gia 54/66 đồng chí.
      Kết thúc đợt huấn luyện, dựa trên kết quả bài kiểm tra chính trị và quân sự, Cụm huấn luyện đã bình xét và khen thưởng cho 10 cá nhân có thành tích cao trong quá trình tham gia huấn luyện.
CHU SỸ TUẤN