HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CHO ĐỢT TUYỂN QUÂN NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA RMOK.

05/09/2021
   Nhằm đảm bảo các điều kiện về sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Chiều ngày 30/10/2021, tại Trạm y tế xã Ia Rmok, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự  cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn xã Ia Rmok.
f2027d03282ee070b93f.jpg

   Tổng số công dân được nhận lệnh khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 là 54 công dân. Thực khám 46 công dân, đạt tỷ lệ 85,1%; 08 công dân chưa thực hiện khám sức khỏe do đang thực hiện cách ly tại nhà 02 công dân và 06 công dân đang làm ăn xa. Kết quả có 24 công dân đủ điều kiện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022. Đồng thời, công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại xã Ia Rmok cũng đã đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19 khi công dân đến khám như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
   Trong thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cùng các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các công dân trở về địa phương tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đầy đủ, phấn đấu khám tuyển đạt 100% trong năm 2022.

Anh Vũ