Huyện Krông Pa: Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ Công an viên bán chuyên trách năm 2022

18/08/2022
      Từ ngày 2/8/2022 đến ngày 15/8/2022, Công an huyện Krông Pa tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho 77 đồng chí Công an viên bán chuyên trách tại địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện Krông Pa. 
1e9f1a4d345bf105a84a.jpg
Hình ảnh: quang cảnh của lớp tập huấn, bồi dưỡng 
      Mục đích của việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm giúp cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật. Giải quyết, xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc góp phần xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
400416323824fd7aa435.jpg
Hình ảnh: báo cáo viên Công an huyện hướng dẫn thực hành sử dụng sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ
      Trong Chương trình, nội dung tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo gây phức tạp ANTT; quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác bảo vệ hiện trường; công tác hỗ trợ điều tra; nhận biết ma túy, tác hại của ma túy và cách phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở; những nội dung cơ bản của Luật và những văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo Quyết định 1461/QĐ-TTg, ngày 22/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hành sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ; tập huấn một số động tác cơ bản về điều lệnh Công an nhân dân.
      Báo cáo viên, học viên tham gia lớp bồi dưỡng, huấn luyện nêu cao tinh thần trách nhiệm; tổ chức hiệu quả các nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng huấn luyện đề ra, các đồng chí Báo cáo viên Công an huyện đã gắn lý luận với tình hình, thực tiễn ở địa phương, nhất là thực tiễn tham gia phối hợp xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Bên cạnh việc trực tiếp trình bày chuyên đề, cần kết hợp trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những vướng mắc của Công an xã nói chung, Công an viên nói riêng trong khi thực hiện nhiệm vụ.
HOÀNG SỸ THUẬT-PHÓ TRƯỞNG COOGN AN HUYỆN KRÔNG PA