Huyện Krông Pa: tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

31/08/2022
      Từ ngày 29 đến ngày 31/8/2022 huyện Krông Pa tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho 85 người là cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở. Trong đó, Công an huyện triển khai nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
CAH.jpg
Hình ảnh: Quang cảnh tại buổi tập huấn
      Tại các buổi tập huấn cán bộ Mặt trận ở thôn, buôn, tổ dân phố được phổ biến, truyền đạt một số nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo. Cung cấp những thông tin thời sự về diễn biến tình hình chính trị thế giới, khu vực và trong nước cũng như âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động, đối tượng FULRO – Tin lành Đề ga, chống đối trong và ngoài nước, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma tuý, tín dụng đen… đặc biệt là trên không gian mạng; tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ. Các cán bộ công tác Mặt trận ở thôn, buôn, tổ dân phố tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến và được giải đáp các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được quan tâm.
      Thông qua tập huấn, giúp nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, sự cảnh giác của cán bộ công tác Mặt trận ở thôn buôn, tổ dân phố trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.
Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật – Phó Trưởng Công an huyện.