Tìm kiếm văn bản

Quyết định: QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN (PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)

Số hiệu: 741/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: UBND tỉnh Gia Lai Người ký: CHỦ TỊCH
Ngày ban hành: 27/09/2019 Ngày hiệu lực: 27/9/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: