CHUYÊN MỤC


 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
40/KH-UBND 02/03/2019 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
854/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định thuyên chuyển đối với ông Phạm quốc Bảo
764/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Lương
25/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Nay Ran
17/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Phạm Hùng Mạnh
16/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Hoàng sơn Trung
69/KH-UBND 13/06/2018 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Nghị định 158/2017/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP năm 2018
560/QĐ-UBND 30/08/2018 Các QĐ Điều động và bổ nhiệm
592/QĐ-UBND 04/09/2018 Các QĐ Điều động viên chức sự nghiệp giáo dục