Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 10 năm 2021

20/05/2021
Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), từ năm 2012 đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn 9 khóa ứng viên điều dưỡng, hộ lý tổng số 1.920 chỉ tiêu. Đến nay đã có 1.340 điều dường, hộ lý đã được sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản.
 
Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thống nhất với phía Nhật Bản về kể hoạch tuyển chọn Khóa 10 năm 2021, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/4 đến 30/10/2021.
 
Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông tin rộng rãi trên trang web của Cục (http://www.dolab.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa thông báo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện biết và tham gia đăng ký nếu có đủ điều kiện.
Chi tiết nội dung văn bản thông báo: xem tại đây