Thông báo về việc tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

28/06/2023
Căn cứ công văn số 1015/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 20/6/2023 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc phối hợp tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với việc tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện Krông Pa theo giới thiệu của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 
1. Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Hợp tác Nhân lực Quốc tế Vinaco đến địa bàn các xã, thị trấn để triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, cơ cấu nghề:
- Nhật Bản; Cơ cấu nghề: các ngành nghề được tiếp nhận TTSKN số 2-3 theo quy định của Nhật Bản (không bao gồm ngành Hộ lý).
- Đài Loan; Ngành nghề: Công nhân nhà máy, Hộ lý.
- Ả-rập Xê-út; Cơ cấu nghề: Giúp việc gia đình, Lái xe gia đình.
- Romania; Ngành nghề: Thợ hàn, Thợ mài, Lao động phổ thông.
3. Thời gian tư vấn, tuyển dụng lao động đến hết ngày 31/12/2023.
4. Đề nghị Công ty Cổ phần Hợp tác Nhân lực Quốc tế Vinaco thực hiện một số nội dung sau:
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng lao động. Thông báo danh sách cán bộ tư vấn, tuyển chọn của công ty đến cấp ủy, chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý và phối hợp triển khai. Đảm bảo cán bộ cử đến làm việc tại các địa phương phải mang theo giấy tờ tùy thân và giấy giới thiệu hợp lệ của Công ty. 
- Trong quá trình triển khai tư vấn cho người lao động, Công ty phải công khai đầy đủ các thông tin về tiêu chuẩn tuyển chọn; ngành nghề tuyển chọn; thời hạn hợp đồng; thời gian đào tạo; điều kiện làm việc; địa điểm làm việc; mức lương; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; các khoản phí người lao động đóng góp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.
- Khi đưa người lao động đi đào tạo hoặc xuất cảnh phải thông báo cho UBND các xã, thị trấn nơi lao động cư trú được biết để theo dõi, tổng hợp. Đồng thời có biện pháp quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc tại nước ngoài.
- Đối với lao động thuộc đối tượng được quy định tại Thông tư Liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/06/2016 của liên Bộ Lao độngTB&XH và Bộ Tài chính; đề nghị công ty thông báo cho người lao động biết chính sách hỗ trợ kinh phí khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hướng dẫn người lao động hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để được hỗ trợ kinh phí.
- Định kỳ hàng tháng hoặc sau mỗi đợt tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc, đề nghị Công ty báo cáo thông tin kết quả thực hiện về số lượng và danh sách người lao động được Công ty tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về UBND huyện (qua Phòng Lao động-TB&XH huyện) và UBND cấp xã để theo dõi, quản lý, có hướng chỉ đạo.
- Hết thời hạn tuyển dụng (31/12/2023), yêu cầu Công ty Cổ phần Hợp tác Nhân lực Quốc tế Vinaco báo cáo kết quả triển khai thực hiện về số lượng, danh sách người lao động được Công ty tuyển dụng, đồng thời phản ánh những vấn đề cần quan tâm, mong muốn thực hiện thời gian tới về UBND huyện (qua Phòng Lao động-TB&XH huyện) để theo dõi, quản lý và có hướng chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện thời gian tới đạt kết quả cao nhất.
5. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các hình thức, các chương trình giải quyết việc làm được triển khai trên địa bàn. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Công ty Cổ phần Hợp tác Nhân lực Quốc tế Vinaco trong quá trình triển khai công tác tư vấn, tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc, góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm, giúp đỡ người lao động ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo dõi, quản lý, nắm chắc tình 
hình triển khai, kết quả thực hiện công tác giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc và những vấn đề cần hỗ trợ, giải quyết, yêu cầu Công ty Cổ phần Hợp tác Nhân lực Quốc tế Vinaco, các cơ quan đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn kịp thời phản ánh thông tin, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Lao động-TB&XH huyện) xem xét, giải quyết.
Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Lao động-TB&XH, các cơ quan ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và Công ty Cổ phần Hợp tác Nhân lực Quốc tế Vinaco phối hợp triển khai thực hiện.
Chi tiết văn bản tại đây.