CHUYÊN MỤC

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Ghi chú
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT 
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSNN
       1   Đường nội thị thị trấn Phú Túc Ngân sách tỉnh Thị trấn Phú Túc 2017-2019  1002/QĐ-UBND ngày 31/10/2016       45.000      45.000  Đang thi công 
       2   Trụ sở xã Ia Mlah, huyện Krông Pa  Ngân sách tỉnh xã Ia Mlah 2019  563/QĐ-UBND ngày 28/9/2018         7.000        7.000  Đang thi công 
       3   Kênh tưới cách đồng buôn Blang, xã Chư Ngọc Ngân sách tỉnh xã Chư Ngọc 2020  631/QĐ-UBND ngày 09/10/2019         8.800        8.800  Đang lựa chọn nhà thầu 
       4   Đường vào 3 buôn xã Chư Đrăng. Ngân sách tỉnh xã Chư Drăng 2020  383/QĐ-UBND ngày 28/6/2019       39.100      39.100  Đang lựa chọn nhà thầu 
       5   Trường THCS Phú Túc, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa Vốn Xổ số kiến thiết Thị trấn Phú Túc 2019-2020  128/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018       14.990      14.990  Đang thi công 
       6   Đường liên xã huyện Krông Pa Ngân sách trung ương xã Đất Bằng 2016-2020  1075/QĐ-UBND ngày 01/12/2017
228/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 
   124.302      93.291  Đang thi công 
       7   Nhà công an xã đội và nhà làm việc các đoàn thể xã Chư Gu Tỉnh phân cấp xã Chư Gu 2019  566/QĐ-UBND ngày 28/09/2018         2.200        2.200  Đang thi công 
       8   Trường Tiểu học xã Chư Gu Tỉnh phân cấp Thị trấn Phú Túc 2019  567/QĐ-UBND ngày 28/09/2018         4.500        4.500  Đang thi công 
       9   Kho lưu trữ huyện Krông Pa Tỉnh phân cấp Thị trấn Phú Túc 2019  568/QĐ-UBND ngày 28/09/2018         6.900        6.900  Đang thi công 
     10   Đầu tư vỉa hè các tuyến đường nội thị thị trấn Phú Túc ( Xây dựng vỉa hè, cải tạo bó vỉa, hố ga và hố trồng cây các đoạn đường xung quanh hoa viên tượng đài và đường Hùng Vương (đoạn: Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong) Chỉnh trang đô thị  Thị trấn Phú Túc 2018-2019 QĐ số 438/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 2.509 2.509 Đang thi công
Menu