Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
72/QĐ-UBND 05/04/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: trường tiểu học xã chư gu. hạng mục: làm mới nhà vòm (khung sắt, mái...
30/QĐ-UBND 02/03/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng mới các tuyến đường quy hoạch và hệ thống thoát nước, bó vỉa...
26/QĐ-UBND 01/03/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký thống kê; lập hồ sơ địa chính; cấp...
24/QĐ-UBND 26/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Chính trị huyện Krông Pa. hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà học...
25/QĐ-UBND 26/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. hạng mục: nhà học...
14/QĐ-UBND 08/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu lâm viên (khu vực phi trường cũ), thị...
07/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đầu tư, lắp đặt, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Trần...
11/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đường giao thông đoạn từ cầu buôn luk đến Quốc lộ 25 - các gói thầu tư vấn...
12/QĐ-UBND 05/02/2021 ​về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đường vào thao trường huấn luyện của huyện - các gói thầu tư vấn lập báo...
13/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè đường hai bà trưng (đoạn từ trần...