Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
195/TB-VP 11/10/2022 THÔNG BÁO Kết quả chỉ định thầu Gói thầu: triển khai phần mềm giao việc; thuộc Dự án: triển khai phần mềm giao việc...
16a/QĐ-UBND 31/01/2019 về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2019
1624/UBND-KT 26/12/2018 về việc đăng ký danh mục mua sắm tài sản tập trung năm 2019