KỲ HỌP THỨ CHÍN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026


Thời gian
Khai mạc:  vào lúc 14 giờ, ngày 03/3/2023
Bế mạc:      vào lúc 17 giờ, ngày 03/3/2023

Địa điểm: Hội trường UBND huyện
(45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai)