Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 của Chính phủ tạo động lực cho nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo

31/08/2023
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn 2022 – 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa đã triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. Nguồn tín dụng ưu đãi này đã và đang hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Trên địa bàn Huyện Krông Pa, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, thiếu thốn, nhiều gia đình hộ nghèo chưa có điều kiện xây nhà kiên cố, phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, tình trạng mùa màng thất thu, dịch bệnh trên đàn gia súc dẫn tới phương án sản xuất không hiệu quả, người dân chuyển đổi ngành nghề nhưng thiếu vốn, bên cạnh đó nhiều hộ nghèo không có đất để canh tác, sản xuất, hiện trạng này còn diễn ra tại nhiều hộ trên địa bàn huyện, nhất là tại các thôn, buôn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các phòng ban, cùng với chính quyền UBND các xã và các hội đoàn thể các cấp tuyên truyền về chính sách ưu đãi của Chương trình cho vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.
Nhờ sự phối hợp vào cuộc của Cấp ủy, chính quyền, các mặt trận đoàn thể nguồn vốn tín dụng Nghị định 28/2022/NĐ-CP đã được triển khai giải ngân nhanh đến các hộ nghèo trên địa bàn huyện, đến nay tổng kinh phí giải ngân đã đạt 14.477 triệu đồng, hỗ trợ vay vốn cho 267 hộ nghèo thuộc đối tượng thủ hưởng chính sách Nghị định 28/2022/NĐ-CP, qua đó giúp xây dựng, sửa chữa 66 căn nhà ở, 93 hộ dân được tiếp cận vốn để chuyển đổi nghề và 108 hộ thiếu đất sản xuất được vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất.
Gia đình anh Ksor Phốt ở buôn Sai, xã Chư Ngọc là một trong những hộ nghèo vay vốn để làm nhà ở. Trước đây, căn nhà anh sập sệ, siêu vẹo, gia đình đông nhân khẩu nhưng nhà nhỏ không đủ chỗ sinh hoạt, cứ đến mùa mưa bão là gia đình anh phải chịu cảnh gió lùa, mưa tạt, mùa nắng thì quá nóng không thể ở được trong nhà. Được tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28, gia đình xin vay 40 triệu đồng, thời gian vay 180 tháng, lãi suất 3%/năm. Từ số tiền này cộng với tiền gia được Chính phủ hỗ trợ 44 triệu cùng với một ít tiền gia đình anh tích góp được, gia đình xây dựng lại ngôi nhà mới trị giá hơn 100 triệu đồng, diện tích 75m2. Anh Ksor Phốt cho biết: “anh mừng lắm, nếu không có nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội thì gia đình không đủ tiền để dựng căn nhà mới, đây là một trong những chương trình cho vay ưu đãi, rất hữu ích đối với hộ nghèo. Có được căn nhà vững chãi, gia đình yên tâm sinh sống, sẽ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để có cuộc sống no ấm hơn.
Nha-anh-KS-Phot.jpg
Hình ảnh: Anh Ksor Phốt dựng căn nhà sàn mới từ nguồn vốn vay ưu đãi
Niềm vui không chỉ đến với gia đình anh Ksor Phốt, từ nguồn vốn các chương trình cho vay theo Nghị định 28, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được tiếp cận nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng nhà ở, chuyển đổi nghề để chăn nuôi, trồng trọt và tạo quỹ đất sản xuất.
Tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 ngày 26/4/2022 của Chính phủ, thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa tiếp tục phối hợp với các ban ngành, UBND các xã thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là các tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, làng hỗ trợ các hội viên thông qua việc bình xét những hộ có đủ điều kiện để vay vốn, đồng thời tư vấn cho các hộ lựa chọn đối tượng đầu tư đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại các hộ gia đình cũng như từng địa phương.
Sau 1 năm triển khai Nghị định 28 của Chính phủ cho thấy nguồn vốn vay đã tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa xóa nhiều căn nhà dột nát, phát triển nhiều loại hình sinh kế, chuyển đổi ngành nghề, phát triển thêm quỹ đất sản xuất tạo nguồn thu nhập ổn định, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo từ đó giúp hoàn hành mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo anh sinh xã hội trên địa bàn huyện.
AN LÊ