​ GIA LAI MỘT QUÝ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƠN 326 NGÀN HỒ SƠ THỦ TỤC ...

​ GIA LAI MỘT QUÝ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƠN 326 NGÀN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

25/06/2022

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý II-2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và...

SỞ Y TẾ GIA LAI: CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 3 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỞ Y TẾ GIA LAI: CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 3 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

24/06/2022

(GLO)- Ngày 21-6, Sở Y tế có Thông báo số 2025/TB-SYT về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.​

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

22/06/2022

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ ...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

21/05/2022

​(GLO)- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 836/SLĐTBXH-VP về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ ĐẾN 2030: HIỆN ĐẠI HOÁ TOÀN DIỆN ...

CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ ĐẾN 2030: HIỆN ĐẠI HOÁ TOÀN DIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

27/04/2022

​(Chinhphu.vn) - Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng...