Tìm kiếm văn bản

Quyết định: QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (PHÒNG TƯ PHÁP)

Số hiệu: 113/QĐ-STP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: SỞ TƯ PHÁP Người ký: GIÁM ĐỐC
Ngày ban hành: 26/09/2019 Ngày hiệu lực: 26/9/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: