Huyện Krông Pa: Hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng do dịch Covid-19

Huyện Krông Pa: Hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng do dịch Covid-19

23/08/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Krông Pa đã khẩn trương triển khai rà...

Thêm 02 bệnh nhân nhiễm Covid - 19 đã được xuất viện

Thêm 02 bệnh nhân nhiễm Covid - 19 đã được xuất viện

17/08/2021

Ngày 12/8/2021, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, Bác sỹ Dương Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai đã ký quyết định số 1993/QĐ-BCĐ và 1994/QĐ-BCĐ  quyết định hoàn thành thời gian cách ly y tế điều...

Hướng dẫn một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh viêm d...

Hướng dẫn một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

03/08/2021

Ngày 10/6/2021, Chi cục chăn nuôi thú ý thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 326/CCCNTY-QLDB hướng dẫn một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, cụ thể đặc...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết Chỉ thị 05.

30/07/2021

Ngày 12/6/2021, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch C...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

30/07/2021

Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.