Kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022).

13/09/2022
      Ngày 29/8/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”. Ngay sau khi phát động Cuộc thi, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể các cấp, Cuộc thi đã có sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh và các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
      Cuộc thi được chính thức phát động vào ngày 29/8/2022. Tính đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/9/2022, sau khi kết thúc kỳ thi thứ nhất, Cuộc thi đã thu hút 84.205 lượt người ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và nhiều tỉnh thành trong cả nước tham gia dự thi. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ gửi kết quả kỳ thi thứ nhất và câu hỏi kỳ thi thứ hai để các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, tích cực tham gia.
      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm online; gồm 07 kỳ, định kỳ 02 tuần/kỳ; Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh (từ bậc Trung học cơ sở trở lên), sinh viên, sỹ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong cả nước.
      Người dự thi sử dụng một trong hai hình thức: thi trắc nghiệm online qua Báo Gia Lai điện tử, gialaitv.vn, Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai : http://www.thongtintuyengiagialai.vn,  và trang tin điện tử địa phương :  http://krongpa.gialai.gov.vn.
      Người tham gia dự theo cách: Lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi, điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu và dự đoán số lượt người tham dự trong kỳ thi đó… sau đó nhập « Mã bảo mật » và bấm vào ô « Gửi ».
      Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia dự thi nhiều lần, nhưng tối đa không quá 05 lần/kỳ và sẽ lấy kết quả của lần tham gia có kết quả đúng và số dự đoán đúng (hoặc gần đúng nhất) so với kết quả do Ban Tổ chức Cuộc thi công bố. Kết quả được tính cho người có đáp án đúng nhất và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi với thời gian sớm nhất.
       Chi tiết thông báo kết quả tại đây.
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY