Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
14-CT/HU 18/03/2019 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi một số tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn trên...
20/KH-UBND 04/03/2019 về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại 14 xã, thị trấn năm 2019
11/KH-UBND 23/01/2019 Về việc hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2018 và triển khai nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2019.
12/KH-HĐ 23/01/2019 Tổng kết công tác GDQP&AN năm 2018 và triển khai công tác GDQP&AN năm 2019.
10/KH-UBND 22/01/2019 Mừng xuân Kỷ hợi - 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng.
09/KH-UBND 17/01/2019 Về việc tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019.
07/KH-UBND 15/01/2019 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2018 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành chương trình...
04/KH-UBND 14/01/2019 Về việc theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2019.
05/KH-UBND 14/01/2019 Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn bị tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm...
06/KH-UBND 14/01/2019 Về việc thực hiện đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đằng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn...
03/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2019.
02/KH-UBND 04/01/2019 Kế hoạch Đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2019.
01/KH-HĐNVQS 02/01/2019 Kế hoạch Họp xét duyệt chính trị, thực lực lần cuối, giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2019.
117/KH-UBND 28/12/2018 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
11-NQ/HU 24/12/2018 Nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
50/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
51/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
52/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc phê chuẩn phương án phẩn bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phẩn bổ ngân sách huyện năm 2019.
53/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019.
54/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2017.
49/NQ-HĐND 20/12/2018 Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân huyện bầu.