Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3207/VP-NC 26/07/2021 Về việc Campuchia tạm ngừng xuất, nhập cảnh qua biên giới Việt Nam - Campuchia
1024/UBND-NL 26/07/2021 Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây ​trồng vụ Mùa năm 2021
62/BC-NN 26/07/2021 Về tình hình dịch bệnh viêm da nỗi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện 
110/KH-BCĐ 24/07/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid 19 do CDC phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa đợt 4 năm 2021
300/BC-BCĐ 23/07/2021 Về việc công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 23/7/2021).
1008/UBND-KT 23/07/2021 Thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid 19 trên địa địa huyện
988/UBND-KGVX 22/07/2021 Về triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh​
145/TB-VP 22/07/2021 Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ...
1001/UBND-VX 22/07/2021 Về việc hướng dẫn triển khai các quy định liên quan đến rà soát lập hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng theo...
295/BC-UBND 22/07/2021 về việc công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa
293/BC-BCĐ 22/07/2021 Về việc công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa
59/BC-NN 22/07/2021 Tình hình dịch Viêm da nỗi cục ở trâu bò trên địa bàn huyện.
420/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nỗi cục trâu , bò tại địa bàn xã Chư Gu huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
419/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nỗi cục trâu, bò tại địa bàn xã Chư Rcăm huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
421/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại địa bàn xã Chư Drăng huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
423/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi ở cục trâu, bò tại địa bàn xã Ia Mlah huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
424/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại địa bàn xã Ia Rsai  huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
992/UBND-KT 21/07/2021 Về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nỗi cục trên trâu, bò...
976/UBND-VX 20/07/2021 Về việc thực hiện hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
970/KH-UBND 20/07/2021 T​ổ chức đón công dân của tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó cảnh, cấp bách từ vùng dịch về địa phương
190/BC-BCĐ 20/07/2021 về việc công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa