Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
45/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm...
46/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
47/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
325/BC-BCĐ 06/08/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 06/8/2021).
316/BC-BCĐ 02/08/2021 công tác phòng chống dịch Coid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (02/8/2021)
1063/UBND-KGVX 01/08/2021 T​ạm dừng tiếp nhận người dân Gia Lai tự ý về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng...
1061/UBND-VX 01/08/2021 Về việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị 19 của Chính phủ.
115/KH-BCĐ 30/07/2021 ​Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid - 19 do CDC phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa đợt 5 năm2021.
1056/UBND-KT 30/07/2021 Về tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải quyết pháp phòng, chống bệnh viêm da nỗi cục ở trâu, bò trên địa bàn...
314/BC-BCĐ 30/07/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (30/7/2021).
312/BC-BCĐ 29/07/2021 Về công tác phòng, chống dịch Coid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (29/7/2021)
111/KH-UBND 29/07/2021 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện kết luận số 81-KL ngày 29/7/2020 của chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia...
1038/UBND-VX 28/07/2021 Về việc tiếp tục biện pháp phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện 
308/BC-BCĐ 28/07/2021 Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (29/7/2021)
306/BC-BCĐ 28/07/2021 Về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 28/7/2021)
1036/UBND-VX 28/07/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc
447/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
448/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
451/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
450/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Ia Dreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
449/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai