Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
227/UBND-KT 18/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh covid - 19.
90-HD/BTGHU 06/02/2020 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền phòng, chống  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
109/QĐ-UBND 03/02/2020 Về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
35-KH/BTGHU 30/12/2019 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
359/BC-UBND 25/11/2019 báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019
1546/UBND-NC 11/11/2019 về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế
1535/UBND-NC 07/11/2019 về việc liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2019, giao Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện triển...
320/BC-UBND 21/10/2019 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.
57/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019
58/NQ-HĐN 17/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
59/NQ-HĐN 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019
60/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết phê chuẩn phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018
61/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn danh mục đầu tư từ nguồn dự phòng giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
62/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn tỉnh phân...
63/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường hẻm trên địa bàn thị trấn phú túc.
64/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
181/BC-UBND 03/07/2019 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
166/QĐ-UBND 10/05/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính
55/NQ-HĐND 10/04/2019 Nghị quyết Về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc giai đoạn đến năm 2035.
56/NQ-HĐND 10/04/2019 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.