Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1771/UBND-VX 26/11/2021 Về việc công bố cấp độ dịch trên địa bàn huyện Krông Pa
603/BC-BCĐ 25/11/2021 Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 25/11/2021)
597/BC-BCĐ 23/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 23/11/2021).
591/BC-BCĐ 22/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 22/11/2021).
589/BC-BCĐ 21/11/2021 Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 21/11/2021)
588/BC-BCĐ 20/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 20/11/2021)
583/BC-BCĐ 18/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 18/11/2021)
923/QĐ-UBND 17/11/2021 Công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn xã Ia Rsai và Ia Mlah, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
581/BC-BCĐ 17/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 17/11/2021)
573/BC-BCĐ 16/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 16/11/2021)
570/BC-BCĐ 15/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 15/11/2021)
565/BC-BCĐ 14/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 14/11/2021)
563/BC-BCĐ 13/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 13/11/2021)
907/QĐ-UBND 12/11/2021 Công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn xã Đất Bằng và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
138/KH-HĐND 12/11/2021  Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
1640/CV-BCĐ 10/11/2021 Về việc điều chỉnh thời gian triển khai kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 09/11/2021 của BCĐ phòng chống dịch covid - 19 huyện Krông Pa
556/BC-BCĐ 10/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 10/11/2021)
159/KH-BCĐ 09/11/2021 Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ trên địa...
554/BC-BCĐ 09/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 09/11/2021)
888/QĐ-UBND 08/11/2021 Công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn xã Chư Gu, Ia Hdreh và Krông Năng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
551/BC-BCĐ 08/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 08/11/2021)