Krông Pa: Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ia Rsươm

Krông Pa: Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ia Rsươm

08/08/2022

      Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (12/7/1946-12/7/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), tối ngày 06/8, tại nhà văn hóa buôn Toát, UBND xa...

Hội đồng nhân dân xã Uar tổ chức Kỳ họp lần thứ Năm

Hội đồng nhân dân xã Uar tổ chức Kỳ họp lần thứ Năm

13/07/2022

      Sáng ngày 8/7/2022, HĐND xã Uar khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ Năm. Về dự họp, có đại biểu HĐND huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng các đại biểu HĐND xã.

Xã Uar tổ chúc Hội nghị báo cáo kết quả tham gia Đại hội Thể d...

Xã Uar tổ chúc Hội nghị báo cáo kết quả tham gia Đại hội Thể dục thể thao huyện Krông Pa lần thứ IX, năm 2022.

13/07/2022

      Chiều ngày 08/7/2022, xã Uar đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả tham gia Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX năm 2022.

Đảng ủy xã Ia Mlah tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đ...

Đảng ủy xã Ia Mlah tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2022

13/07/2022

      Thực hiện Chương trình làm việc năm 2022,  sáng ngày 08 tháng 7 năm 2022 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã IaMlah, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Kỳ họp lần thứ Tư, HĐND xã khó...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Kỳ họp lần thứ Tư, HĐND xã khóa XII

13/07/2022

      Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật các hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội...