Xã Uar tổ chúc Hội nghị báo cáo kết quả tham gia Đại hội Thể d...

Xã Uar tổ chúc Hội nghị báo cáo kết quả tham gia Đại hội Thể dục thể thao huyện Krông Pa lần thứ IX, năm 2022.

13/07/2022

      Chiều ngày 08/7/2022, xã Uar đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả tham gia Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX năm 2022.

Đảng ủy xã Ia Mlah tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đ...

Đảng ủy xã Ia Mlah tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2022

13/07/2022

      Thực hiện Chương trình làm việc năm 2022,  sáng ngày 08 tháng 7 năm 2022 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã IaMlah, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Kỳ họp lần thứ Tư, HĐND xã khó...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Kỳ họp lần thứ Tư, HĐND xã khóa XII

13/07/2022

      Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật các hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội...

HĐND thị trấn Phú Túc tổ chức Kỳ họp thứ Năm – HĐND thị trấn Khóa V...

HĐND thị trấn Phú Túc tổ chức Kỳ họp thứ Năm – HĐND thị trấn Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

11/07/2022

      Sáng ngày 08/7/2022, HĐND thị trấn Phú Túc đã tổ chức kỳ họp thứ năm – HĐND thị trấn Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển...

Đảng ủy xã Ia Rsươm sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Đảng ủy xã Ia Rsươm sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

04/07/2022

      Sáng ngày 02/7/2022, Đảng ủy xã Ia Rsươm đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.