Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Kỳ họp lần thứ Tư, HĐND xã khó...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Kỳ họp lần thứ Tư, HĐND xã khóa XII

13/07/2022

      Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật các hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội...

HĐND thị trấn Phú Túc tổ chức Kỳ họp thứ Năm – HĐND thị trấn Khóa V...

HĐND thị trấn Phú Túc tổ chức Kỳ họp thứ Năm – HĐND thị trấn Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

11/07/2022

      Sáng ngày 08/7/2022, HĐND thị trấn Phú Túc đã tổ chức kỳ họp thứ năm – HĐND thị trấn Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển...

Đảng ủy xã Ia Rsươm sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Đảng ủy xã Ia Rsươm sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

04/07/2022

      Sáng ngày 02/7/2022, Đảng ủy xã Ia Rsươm đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

UBND xã Chư Drăng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển ...

UBND xã Chư Drăng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

04/07/2022

      Sáng ngày 29/6, Ủy ban nhân dân xã Chư Drăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

HĐND xã Ia Rsươm tổ chức Kỳ họp thứ Tư, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND xã Ia Rsươm tổ chức Kỳ họp thứ Tư, nhiệm kỳ 2021-2026

01/07/2022

      Chiều ngày 29/6, HĐND xã Ia Rsươm tổ chức Kỳ họp thứ Tư, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thị Mỹ Hiền –Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND...