Krông Pa tích cực chuyển đổi số

12/10/2023
Thời gian qua, huyện Krông Pa đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ Chương trình Chuyển đổi số và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ Chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển nhanh và bền vững.
c25c5a1eb1a365fd3cb2.jpg
Nhân viên Điện lực Krông Pa hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền Trung trên nền tảng Zalo
Xác định Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân nhận thấy công nghệ là hữu ích, thiết thực, UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về Chuyển đổi số đảm bảo tính khả thi, sát với đặc điểm, tình hình và nhu cầu phát triển của huyện. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện, Tổ giúp việc, ban hành qui chế hoạt động và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ chuyển đổi số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư. Qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Đến nay, huyện Krông Pa đã thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 14/14 xã, thị trấn và 77/77 thôn, buôn, tổ dân phố với hơn 200 thành viên.
Để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số vào các hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; trên sóng phát thanh của huyện để kịp thời thông tin về các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương; kịp thời phản ánh những hoạt động chuyển đổi số và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền, phổ biến để đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, các nguy cơ mất an toàn thông tin trong việc sử dụng máy tính, hệ thống mạng và khai thác thông tin trên môi trường mạng, đồng thời trang bị một số kỹ năng cơ bản sử dụng thiết bị và dịch vụ CNTT an toàn.
Hệ thống phần mềm một cửa, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến ở huyện và các xã, thị trấn đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong đăng ký dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến… Các phần mềm chuyên ngành như phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phần mềm quản lý tài chính, kế toán; thuế; quản lý đất đai, môi trường, giáo dục, y tế được triển khai, sử dụng hiệu quả. Lĩnh vực phát thanh, toàn huyện đã có 3 xã triển khai ứng dụng số truyền thanh thông minh để truyền tải thông tin đến người dân.
Về việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, chỉ tiêu giao toàn huyện là 31.517 hồ sơ. Tính đến ngày 25/9/2023, lực lượng Công an huyện cùng Công an các xã, thị trấn đã tổ chức kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 được 16.207 hồ sơ. Tính riêng từ ngày 01/9-25/9 kích hoạt được 7.960 hồ sơ, trung bình kích hoạt trong này là 318,4 hồ sơ, đạt 67,2% so với chỉ tiêu ngày UBND huyện giao. Dự kiến đến ngày 20/10, toàn huyện kích hoạt đạt tỷ lệ 76,6% so với chỉ tiêu. Hiện còn 4.257 hồ sơ chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Toàn huyện có tổng số hồ sơ thu nhận là 21.479 hồ sơ. Tính riêng từ ngày 01/9-25/9, tổng số hồ sơ thu nhận là 9.323 hồ sơ, trung bình thu nhận trong ngày đạt 372,92 hồ sơ. Theo đánh giá của Công an huyện, xã Chư Gu có lượng kích hoạt cao nhất đạt 62,36/31 trường hợp/ngày chiếm tỷ lệ 201,9%; địa phương có số lượng kích thấp so với chỉ tiêu là xã Uar, trung bình đạt 6,96 trường hợp/ngày đạt 25,7%; thị trấn Phú Túc có lượng thu nhận và kích hoạt cao nhất, trong đó: thu nhận 3.328 trường hợp và kích hoạt 2.170 trường hợp.
Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã chủ động ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như xây dựng các Trang thông tin điện tử, sử dụng thư điện tử và sử dụng phần mềm xác lập quy trình sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý nguyên liệu, quản lý tài chính kế toán và ứng dụng rộng rãi các hình thức thanh toán điện tử. Các hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; biết cách sử dụng các sàn thương mại điện tử phổ biến như pormart.vn để quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Nhiều người dân đã biết cách tiếp cận các nền tảng trực tuyến để mua bán, trao đổi hàng hóa. Trong lĩnh vực y tế, hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân được duy trì triển khai. Các trường học trên địa bàn huyện đã sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm, nhờ vậy giúp giảm thiểu được hệ thống hồ sơ, sổ sách giấy tờ.
Để thực hiện tốt Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số một cách tích cực, hiệu quả; đưa yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Các ngành triệt để sử dụng các sản phẩm phần mềm do bộ, ngành Trung ương đầu tư triển khai theo ngành dọc, bảo đảm đồng bộ, tích hợp. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng về các nền tảng số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc chuyển đổi số, cũng như lộ trình xây dựng chính quyền số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số của huyện những năm tới.
QUANG NGỌC