BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

10/04/2019
    Thực hiện Kế hoạch số  12/KH-STP ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Ngày 09/4/2019 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội  ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tham dự lớp bồi dưỡng có 63 người là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018) và 12/14 công chức tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn.
    Trong thời gian 01 ngày diễn ra lớp bồi dưỡng, các học viên được Báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt những kiến thức cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; việc xử lý vi phạm và các tội phạm về môi trường; Chế độ chính sách đối với người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số như: Chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ nhà ở; Chính sách hỗ trợ trong giáo dục và một số chế độ chính sách khác. Đồng thời các học viên được tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí trên các lĩnh vực pháp luật khi có yêu cầu.
     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản trong các văn bản pháp luật nêu trên để vận dụng vào trong đời sống và phổ biến đến người dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho nhân dân trên địa bàn huyện đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
                                                                  Chu Sỹ Tuấn- Trưởng phòng Tư pháp