Huyện Krông Pa phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng

16/11/2022
      Những người có uy tín trên địa bàn huyện Krông Pa luôn là cầu nối quan trọng giữa cấp uỷ, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Họ có sức ảnh hưởng lớn trong công tác vận động người dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị và trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc.
      Huyện Krông Pa có 58 Người có uy tín được UBND tỉnh công nhận, trong đó già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn 25 người; cán bộ nghỉ hưu 4 người; chức sắc tôn giáo 3 người; người sản xuất kinh doanh giỏi 26 người.
      Hàng năm, Người có uy tín trong huyện được bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng; tham gia các lớp tập huấn, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức cho
Người có uy tín đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, huyện quan tâm gặp gỡ, tặng quà dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, động viên Người có uy tín lúc ốm đau và hộ Người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai; thăm viếng khi Người có uy tín và người thân của Người có uy tín qua đời. Từ thực hiện tốt các chế độ, chính sách đã kịp thời động viên, khích lệ Người có uy tín phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, là tấm gương tiêu biểu để đồng bào DTTS tin tưởng, nghe và làm theo.
NP.jpg
Nghệ nhân chỉnh chiêng Nay Phai, thị trấn Phú Túc truyền dạy đánh Chiêng cho thế hệ trẻ nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Jrai
 
      Tại huyện Krông Pa, rất nhiều người biết đến 2 nghệ nhân: Nay Phai, thị trấn Phú Túc và Rơ Ô Bhung, xã Ia Rmok. Đây là 2 nghệ nhân có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Jrai. Nghệ nhân chỉnh chiêng Nay Phai và nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực tín ngưỡng Rơ Ô Bhung luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động bà con không tổ chức cưới tảo hôn cho con, không vi phạm hôn nhân cận huyết; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ tệ nạn xã hội. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hiểu được tầm quan trọng của giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Jrai và tham gia giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hoá của dân tộc…
      Đồng chí Nay Trinh, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Krông Pa cho biết: Mặc dù trình độ, nghề nghiệp, độ tuổi khác nhau nhưng
Người có uy tín luôn là tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Họ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các phong trào ở cơ sở. Từ đó tạo sức lôi cuốn để đồng bào noi theo, đồng thời phát huy được vai trò trong cộng đồng dân cư, trở thành tấm gương trong các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng với đồng bào trong vùng xây dựng đời sống văn hoá. Nhiều già làng, trưởng thôn, buôn, Người có uy tín còn nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, vận động gia đình, người thân và bà con trong thôn, buôn tự giác thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo tồn, phát triển các ngành nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát; xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan…
      Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều
Người có uy tín đã tiên phong hiến đất và vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều Người có uy tín đã huy động hiệu quả nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng Nhà văn hoá, sửa chữa và cải tạo trường học, các tuyến đường liên thôn, liên xã. Những con đường bê tông sạch, đẹp, nhà văn hoá khang trang, môi trường nông thôn xanh mát…trong hành trình về đích nông thôn mới của các xã trong huyện không thể không nhắc đến những đóng góp của Người có uy tín.
     
Người có uy tín trên địa bàn huyện Krông Pa đã, đang tích cực phối hợp với các cấp tuyên truyền, triển khai tới bà con DTTS những văn bản mới về công tác dân tộc, tôn giáo. Tiêu biểu như: Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc tronh tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 04/5/2020 về thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.
HOÀNG VĂN VĨNH