KỲ HỌP THỨ TÁM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026


Thời gian
Khai mạc: 19/12/2022
Bế mạc: 20/12/2022

Địa điểm: Hội trường UBND huyện
(45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai)

Thường trực HĐND huyện

Báo cáo của các Ban HĐND huyện

Báo cáo của UBND huyện

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

Văn bản khác