Kết quả Kỳ thi thứ tư và câu hỏi Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022)

03/11/2022
      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.
      Kỳ thứ tư, Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”  đã thu hút 139.738 lượt người thuộc 60/63 tỉnh, thành trong cả nước tham gia dự thi; số lượt trả lời đúng tất cả câu hỏi là 68.379 lượt, chiếm  48,93 % trên tổng số lượt thi, số trả lời sai: 71.359 lượt, chiếm  51,07 % trên tổng số lượt thi. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ gửi kết quả kỳ thi thứ tư và câu hỏi kỳ thi thứ năm để các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, tích cực tham gia.
      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bổ ích nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, học sinh (từ bậc Trung học cơ sở trở lên) và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông; Luật Biển Việt Nam năm 2012, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
      Kỳ thi thứ năm, Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” sẽ bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 24 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 04 tháng 11 năm 2022. 
Thể lệ, nội dung câu hỏi, kết quả các kỳ thi được đăng tải trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai : http://www.thongtintuyengiagialai.vn, và trang tin điện tử địa phương:  http://krongpa.gialai.gov.vn.
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY