KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC CHỈ SỐ CCHC, SIPAS, PAPI

04/08/2022

Chiều 15/7, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ số CCHC; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021 (PAPI) và đề ra giải pháp khắc phục các chỉ số trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Tiến Đông – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cải cách hành chính tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

z3570694244316_35946f915e7a70a7a0c9566b4a09faf7.jpg

Quang cảnh Hội nghị 

 

Theo báo cáo, năm 2021 các chỉ số CCHC, SIPAS, PAPI của tỉnh đều giảm. Cụ thể, tổng số điểm chỉ số CCHC của tỉnh Gia Lai là 86,17/100 điểm, xếp vị trí thứ 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thấp hơn 21 bậc so với năm 2020; Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh Gia Lai đạt 86%, xếp vị trí thứ 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thấp hơn 17 bậc so với năm 2020; Chỉ số PAPI  tỉnh Gia Lai xếp vị trí 53/60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 10 bậc so với năm 2020 và thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất. Qua xem xét trên 08 chỉ số nội dung đánh giá chỉ số PAPI thì có 01 chỉ số nội dung tăng điểm (Cung ứng dịch vụ công) và 07 chỉ số nội dung thấp điểm hơn năm 2020 (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích các tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp cải thiện các chỉ số CCHC, SIPAS, PAPI trong thời gian tới.

z3570694235365_deea905fac64d541eb89d7b9025c1b6c.jpg

Đồng chí Đỗ Tiến Đông phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông nhấn mạnh tất cả các tiêu chí trong các chỉ số CCHC, SIPAS, PAPI đều nhằm phục vụ công tác CCHC, hướng đến sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đồng chí giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể để khẩn trương thực hiện kế hoạch khắc phục, cải thiện và nâng cao các chỉ số; trong đó cố gắng duy trì các điểm tối đa đối với những chỉ số thành phần đã thực hiện được. Đồng thời, cần phấn đấu đạt điểm tối đa từng tiêu chí thành phần của từng chỉ số để nỗ lực, quyết tâm thực hiện; tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Cùng với đó, các ngành, địa phương cần tăng cường trách nhiệm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên; thực hiện nghiêm túc việc kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, mục tiêu đặt ra tỷ lệ hồ sơ trễ hạn phải đạt dưới 0,5%./.

Theo gialai.gov.vn