SỞ Y TẾ GIA LAI: CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 3 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

24/06/2022
(GLO)- Ngày 21-6, Sở Y tế có Thông báo số 2025/TB-SYT về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.​

Theo đó, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; trong năm 2022, Sở Y tế cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số TTHC. 

images3159772_images3070852_1soyte.jpg
Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh nguồn internet
Cụ thể: Trong lĩnh vực dược phẩm, 2 TTHC gồm: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đều cắt giảm 2 ngày (từ 30 ngày xuống còn 28 ngày). Đối với lĩnh vực khám bệnh-chữa bệnh, TTHC Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh-chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế: cắt giảm 10 ngày (từ 45 ngày xuống còn 35 ngày).
 
Danh mục TTHC cắt giảm được niêm yết đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ http://syt.gialai.gov.vn. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.​

KIỀU PHAN – GLO