Công bố kết quả Kỳ thi thứ Hai và câu hỏi Kỳ thi thứ Ba Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

15/06/2022
      Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Kết thúc Kỳ thi thứ Hai có 35.011 lượt người tham gia.
Hoc-tap-va-lam-theo-(1).jpg
 
      Cuộc thi diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022 với 07 kỳ thi (02 tuần 01 kỳ). Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin gửi kết quả kỳ thi thứ hai và câu hỏi kỳ thi thứ ba để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu và tham gia Cuộc thi. Địa chỉ truy cập tham gia dự thi: http://thongtintuyengiaogialai.vn; http://krongpa.gialai.gov.vn
      Kỳ thi thứ Ba bắt đầu từ 9h ngày 13/6/2022 và kết thúc lúc 16h ngày 24/6/2022. Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia dự thi nhiều lần, nhưng tối đa không quá 05 lần/kỳ và sẽ lấy kết quả của lần tham gia có kết quả đúng và số dự đoán đúng (hoặc gần đúng nhất) so với kết quả do Ban Tổ chức Cuộc thi công bố. Kết quả được tính cho người có đáp án đúng nhất và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi với thời gian sớm nhất.
      Chi tiết ở đây.
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY