Công bố kết quả Kỳ thi thứ Sáu và câu hỏi Kỳ thi thứ Bảy Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

27/04/2022
      Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Kết thúc Kỳ thi thứ Sáu có 59.549 lượt người tham gia dự thi.
      Cuộc thi diễn ra từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022 với 09 kỳ thi (mỗi tuần 01 kỳ). Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin gửi kết quả kỳ thi thứ Sáu và câu hỏi kỳ thi thứ Bảy để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu và tham gia Cuộc thi.
      Địa chỉ truy cập tham gia dự thi:
      http://thongtintuyengiaogialai.vn;
      http://tinhuygialai.org.vn;
      http://baogialai.com.vn;
      http://gialaitv.vn;
      http://tinhdoan.gialai.org.vn;
      http://krongpa.gialai.gov.vn
     Kỳ thi thứ Bảy bắt đầu từ 9h ngày 24/4 và kết thúc lúc 16h ngày 29/4/2022. Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia dự thi nhiều lần, nhưng tối đa không quá 05 lần/kỳ và sẽ lấy kết quả của lần tham gia có số dự đoán đúng (hoặc gần đúng nhất) so với kết quả do Ban Tổ chức Cuộc thi công bố. Kết quả được tính cho người có đáp án đúng nhất và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi với thời gian sớm nhất.
LIÊN LIÊN