Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” của Ban Tuyên giáo Huyện ủy

11/03/2022
   Ngày 04 tháng 3 năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ban hành Kế hoạch số 33-KH/BTGHU về hưởng ứng tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động.
lien2.jpg
Hình ảnh: một góc của thị trấn Phú Túc 
 
   Theo đó, thông qua Cuộc thi giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu sâu sắc hơn về chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), gắn với trang sử hào hùng của dân tộc. Đồng thời cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Krông Pa nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã anh dũng hi sinh, cống hiến cho cuộc đấu tranh, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hoá, con người, tiềm năng của tỉnh nhà. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, dũng cảm của các thế hệ cha ông; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
   Kế hoạch cũng nêu rõ đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi và cơ cấu giải thưởng; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để mọi người tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
   Kế hoạch chi tiết tại đây
LIÊN LIÊN