Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022) của Ban Tuyên giáo Huyện ủy

04/04/2022
      Ngày 25/3/2022 Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 67-HD/BTGHU về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022).
Lien-(1).jpg
      Theo đó, nội dung định hướng, giúp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai từ 24/5/1932 đến nay; khẳng định truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong quá trình đổi mới, hội nhập; tiềm năng, thế mạnh và chủ trương, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ lãnh đạo tiền bối qua các thời kỳ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai trong 90 năm qua. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh; các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tuyên truyền những hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022), Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Qua đó góp phần quảng bá những địa danh này đến với đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch trong điều kiện bình thường mới.
      Hướng dẫn cũng yêu cầu công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng trước, trong và sau dịp kỷ niệm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đảm bảo hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc; tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 
      Chi tiết Hướng dẫn tại đây
LIÊN LIÊN