Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
02/QĐ-UBND 25/01/2019 về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
203/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019
05/TB-UBND 15/01/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
03/KH-UBND 10/01/2019 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2019
16/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Hoàng sơn Trung
17/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Phạm Hùng Mạnh
25/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Nay Ran
888/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
29/BC-TTr 12/11/2018 Kiểm tra việc quản lý, sử dụng viên chức sự nghiệp bà Dương Thị Sơn
592/QĐ-UBND 04/09/2018 Các QĐ Điều động viên chức sự nghiệp giáo dục
560/QĐ-UBND 30/08/2018 Các QĐ Điều động và bổ nhiệm
542/QĐ-UBND 24/07/2018 Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018
541/QĐ-UBND 24/07/2018 Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2018
19/QĐ-UBND 10/07/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để mở rộng bãi rác thải của huyện
69/KH-UBND 13/06/2018 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Nghị định 158/2017/NĐ...
09/KH-UBND 15/01/2018 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2018
894/QĐ-UBND 24/11/2017 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất (trả tiền một lần) tại một số vị trí trên địa bàn huyện Krông Pa
889a/QĐ-UBND 18/11/2017 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại 06 lô đất trên địa bàn huyện Krông Pa