CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
98-HD/BTGHU 29/04/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội  đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
35-KH/BTGHU 30/12/2019 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
90-HD/BTGHU 06/02/2020 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền phòng, chống  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
856-QĐ/HU 27/04/2017 Quy định về trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
598-QĐ/HU 03/01/2017 Quy định số về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của Lưu trữ cơ quan Huyện ủy.
01-QĐi/HU 10/09/2018 Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
14-CT/HU 18/03/2019 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi một số tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn trên địa bàn huyện.
12-CT/HU 13/03/2018 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm ngăn chặn hoạt động cho vay với lãi suất cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
09-CT/HU 10/05/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2016 - 2020.
06-CT/HU 18/03/2016 Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện.

|<<1 2 3>>|