Xã Uar tổ chức Hội nghị sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

01/04/2022
      Sáng ngày 30/3, UBND xã Uar đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh Quý I, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý II và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.
ad4b1a72a12f6f71363e.jpg
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết
      Trong Quý I năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND trong việc thực hiện nhiệm vụ nên đã đạt được những kết quả nổi bật. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2022 là hơn 516 ha, đạt 61,81% kế hoạch. Trong đó lúa nước 127 ha, thuốc lá 235 ha, mì rải vụ 10 ha, ngô 5 ha….
      Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã tính đến thời điểm này là hơn 13.000 con. Trong đó đàn bò là 3.182 con, bò lai chiếm 16,5% tổng đàn, đàn heo trên 1.000 con, đàn dên 544 con và đàn gia cầm hơn 8.000 con… Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, đến nay tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1,1 tỉ đồng, đạt 21,9% kế hoạch; Tình hình văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2022; Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc …
      Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong Quý I và nêu lên những giải pháp để thực thắng lợi nhiệm vụ trong Quý II.
      Nhân dịp này, lãnh đạo UBND xã cũng đã trao giấy khen của UBND huyện cho 3 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 2021./.
VĂN CHI