Ban chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước huyện Krông Pa tổ chức hội nghị tập huấn luật bảo vệ bí mật nhà nước.

07/05/2021
Sáng ngày 29/4/2021, Ban chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 63 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư – Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Hội nghị do Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa - Báo cáo viên hội nghị.Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước được Quốc hội khóa XIV, kỳ hợp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta với điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật đã trình bày một số chuyên đề, trao đổi và giải đáp nhiều thông tin quan trọng, giúp đại biểu hiểu rõ và nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước như: một số nội dung trọng tâm nhất của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; những điểm mới của Luật bảo vệ bí mật nhà nước với Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời hướng dẫn, của các cơ quan, đơn vị về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Hoàng Thùy Trang - Văn phòng HĐND-UBND huyện