Bế mạc huấn luyện chính trị-quân sự cho dân quân tại cụm huấn luyện số 5 xã Đất Bằng - Ia Mlah.

29/04/2021
Triển khai kế hoạch huấn luyện Chính trị - quân sự cho lực lượng dân quân của hai xã Đất Bằng và IaMlah, từ ngày 22 tháng 4 năm 2021 đến ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại xã Đất Bằng, cụm huấn luyện số 5 đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ từ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Tham gia huấn luyện có 55/58 chiến sĩ dân quân của 2 xã được triệu tập.Trong thời gian 6 ngày tham gia huấn luyện, các chiến sĩ dân quân được trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị và một số bài giảng về quân sự do các đồng chí Chính trị viên và các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự của 2 xã truyền đạt, đồng thời trong đợt huấn luyện các chiến sĩ cũng đã dành 01 buổi để làm công tác dân vận với việc tham gia nạo vét hơn 3 km kênh mương tại buôn Ma Giai xã Đất Bằng.

Kết thúc đợt huấn luyện, dựa trên kết quả bài kiểm tra chính trị và quân sự, Cụm huấn luyện đã bình xét và khen thưởng cho 6 cá nhân có thành tích cao trong quá trình tham gia huấn luyện.
                                                      Chu Sỹ Tuấn- Bí Thư Đảng ủy xã IaMlah