Tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

01/09/2022
      Sáng ngày 31/8/2022, Công an huyện phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện Krông Pa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở cho 80 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện.
hoang.jpg
Ảnh: toàn cảnh buổi tập huấn
      Tại buổi tập huấn, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện được phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo. Tiếp cận những thông tin thời sự về diễn biến tình hình chính trị thế giới, khu vực và trong nước cũng như âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động, đối tượng FULRO – Tin lành Đề ga, chống đối, cơ hội chính trị, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma tuý, tín dụng đen… đặc biệt là hoạt động của các loại đối tượng trên không gian mạng. Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh đã tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến và được giải đáp các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn được dư luận quần chúng quan tâm.
      Thông qua buổi tập huấn, giúp nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, sự cảnh giác của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

 
HOÀNG SỸ THUẬT - PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN