XÃ UAR KHÓ KHĂN TRONG DI DỜI GIA SÚC RA KHỎI GẦM SÀN NHÀ Ở

22/10/2021
   Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tiêu chí về môi trường, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Uar xác định việc di dời trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của xã. Tuy nhiên, sau khi triển khai thực hiện, kết quả chưa đạt được như mong muốn bởi gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện di dời.
z2864751181216_d0b01f1ff0c9290c776db6ac72ff58e3-(1).jpg
 

   Đến buôn Choanh, xã Uar chúng tôi không khó để bắt gặp hình ảnh những con bò đang được nuôi nhốt dưới gầm sàn nhà. Ngôi nhà sàn của gia đình chị Ksor H’Chua rộng khoảng 30m2, nhưng phía dưới là cả một đàn bò gần chục con, một cảnh tượng rất mất vệ sinh. Chị H’Chua cho biết: “Mình biết là mất vệ sinh và cán bộ cũng đã đến tuyên truyền cho gia đình mình là làm chuồng nhốt ra ngoài để đảm bảo sức khỏe nhưng nhà không có tiền, khó khăn lắm cho nên cứ nhốt vậy thôi”.
   
Buôn có 270 hộ, trong đó có đến 15 hộ chưa di dời chuồng trại ra xa nhà để đảm bảo vệ sinh môi trường mà vẫn còn nuôi nhốt ngày dưới gầm và gần nhà sàn. Đối với người nông dân, con bò là tài sản lớn nhất của gia đình. Nhưng nhiều hộ không có đất để di dời chuồng, nếu di dời ra xa nhà thì lại lo sợ không đảm bảo an ninh. Đây là nỗi lo chung của nhiều hộ gia đình khác chưa di dời được trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở. Bên cạnh những lý do trên thì vẫn còn không ít hộ là do ý thức và phong tục…
   
Theo dự kiến xã Uar sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021, nhưng một trong những tiêu chí khó đạt nhất hiện nay của xã là môi trường. Trên địa bàn xã có 696 hộ chăn nuôi gia súc, trong đó có 580 hộ có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Nguyên nhân do các hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở thường là các hộ nghèo, cận nghèo nên không có kinh phí để xây dựng chuồng; quỹ đất hạn hẹp không có mặt bằng để làm chuồng trại; tâm lý lo ngại để chuồng trại xa nhà rất khó quản lý, dễ mất trộm... 
   Những khó khăn của xã Uar khi thực hiện di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở cũng là những khó khăn chung mà các xã khác trên địa bàn huyện đang gặp phải. Đến hết năm 2020, toàn xã còn trên 5% hộ nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm sàn nhà ở. Thực trạng này gây ô nhiễm môi trường sống, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến tiêu chí môi trường trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của từng thôn, buôn. Để giải quyết thực trạng trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Uar xác định việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của xã trong xây dựng nông thôn mới, theo đó đã thường xuyên chỉ đạo các thôn, buôn về việc di dời chuồng trại trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở. Phấn đấu đến cuối năm 2021 không còn hộ dân nào còn nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm sàn nhà ở; UBND xã cũng đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp để di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở theo từng giai đoạn và đặt ra mục tiêu cụ thể để chỉ đạo các các tổ chức đoàn thể, các thôn, buôn tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện di dời gia súc. Tuy nhiên, đến nay kết quả vẫn chưa thể hoàn thành được, tổng số hộ chưa di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm nhà vẫn còn nhiều.
   Việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở nhằm mục đích từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển đàn gia súc trên địa bàn xã và thực hiện hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới về môi trường. Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay như dự kiến xã Uar cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tạo sự chuyển biến trong nhận thức của bà con nhân dân về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn nói chung và di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở nói riêng; cần sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước cho các hộ thực hiện di chuyển chuồng trại, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Nguyễn Chi