Huyện Krông Pa: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017 cho đối tượng 3

25/07/2017
    Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Pa, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2017 cho đối tượng 3 cho hơn 40 đồng chí là cán bộ công chức lãnh đạo một số cơ quan huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Đinh Văn Dũng – Đại tá, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Kpă Ngun – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pa

       Trong thời gian 12 ngày (từ ngày 24/7 – 5/8/2017), theo chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu và học tập 14 chuyên đề gồm:
     Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chiến lược quốc phòng an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh Việt Nam; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Thứ tự trong các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng;  Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở địa phương; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam;
     Ngoài việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề trên, các học viên sẽ thảo luận các chuyên đề, viết bài thu hoạch và huấn luyện bắn súng K54 bài 1.
     Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Kpă Ngun – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./
(CTV: Khánh Nguyễn)