Hội nghị xét duyệt thực lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ và triển khai Kế hoạch khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

12/10/2023
Sáng ngày 10/10/2023, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đồng chí Hồ Văn Thảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì Hội nghị.
HINH-HOP-XET-THUC-LUC-CONG-DAN-DO-TUOI-NHPA-NGU.jpg
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm 2023, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và hệ thống chính trị các cấp thực hiện tốt các quy trình các khâu các bước; nhất là vai trò làm tham mưu của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nên chất lượng giao quân đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai dự kiến giao chỉ tiêu cho huyện Krông Pa 215 công dân, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự 185 và nghĩa vụ công an 30 công dân. Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã tổ chức sơ tuyển và chốt danh sách công dân đủ điều kiện gọi khán sức khỏe nghĩa vụ quân sự và danh sách tạm miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2024. Tại Hội nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thống nhất chốt danh sách công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn huyện là 2.897 công dân, trong đó đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2024 là 1.922 công dân; đề nghị gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại huyện là 919 công dân. Theo đề xuất của Cơ quan thường trực công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 11 năm 2023, địa điểm tại Trạm y tế 14 xã, thị trấn.
Tại hội nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phấn đấu năm 2024 thực hiện tuyển chọn, gọi công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Hồ Văn Thảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự  huyện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự; trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự  các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự trong Nhân dân, hình thức tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện hoàn chỉnh thủ tục tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất.
SƠN TRUNG